PIĘKNIE WITAM


Witam Cię słonkiem, co świeci mi od rana. Tak że moja buźka jest roześmiana. Lecz nie tylko przez słonce, co świeci tu na niebie. Również od wierszyków, pisanych od Ciebie. Już mamy nowy dzień, oj lecą nam te dni i starsi z każdym krokiem, choć w duszy młodzi my. Gdy cieszyć się umiemy, każdą chwilą przeżytą…

Among the Bluebells - M5pU-4Lp - normal

Reklamy