Czas jest niczym piasek – im moc­niej za­cis­ka­my dłoń, by go zat­rzy­mać, tym szyb­ciej prze­sypu­je się między naszy­mi palcami… Dlatego cieszmy się każdą chwilą by uchwycić go jak najwięcej


Przesyłam słowa słońcem niech świecą, z uśmiechem serca do ciebie lecą. Bo chcę ci życzyć dobrego dnia przyjemne chwile niech dzień ci da. Gdzie smutek znika radość się pojawia i tylko takie chwile zostawia… ☀

ŻYCZĘ MIŁEGO  DZIONKA RADOŚCI I SŁONKA , BUZIACZKI

eeee9896878